Türkiye Faal Ornitoloji Hakemleri Derneği

            Derneğimiz 2012 yılında 40 ornitoloji hakeminin önderliğinde, faal ornitoloji hakemlerinin haklarını korumak, geliştirmek ve hakemlik camiasının kurumsal olmasını sağlamak amacı ile Samsun’da kurulmuştur. Derneğimiz ülkemizde 1960’lı yıllardan beri yapılmakta olan kanarya ve kafes kuşları yarışmalarında görev alan hakemlerin belli bir eğitim alarak, yapılan sınavlarda başarılı olarak üreticilerin kuşlarını COM standartlarında değerlendirebilecek bilgi ve donanımda olmasını sağlayan bir yapının kurulmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur. Derneğimiz iki senede bir TKKKF çatısı altında seminerler düzenleyerek hakemlerimizin, değişen COM standartlarını öğrenmesini, çalışma toplantıları yaparak dünya üzerinde söz sahibi olduğumuz kategorilerde kararlar alınmasını ve bunların COM’a bildirilmesini, üreticilerin ürettiği kafes kuşlarının doğru değerlendirilmesini sağlamakla mükelleftir.

            Derneğimiz şu an 13’ü ötüm kanaryaları,29’u renk kanaryaları, 125’i ırk kanaryaları, 10’u egzotik finchler, 8’i doğa kuşları ve hibritler, 25’i kıvrık gagalılar olmak üzere 234 hakemden oluşmaktadır. Bu hakemlerimizin 33‘ü uluslararası OMJ hakemi olma başarısını göstermiş ve tüm dünya üzerinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda hakemlik yapma yetkisini almışlardır. Hakemlerimiz dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmalarda; İtalya, Hollanda, Belçika, Almanya, Portekiz, İspanya, Bulgaristan, İngiltere, İrlanda, Fransa, İran, Lübnan, Filistin, Fas, Amerika, Cezayir ve Kıbrıs’ta görev yapmış ve hakemlik yaptıkları ülkelerin federasyonlarından övgü ve teşekkür ile karşılanmıştır. Aynı zamanda İran’da düzenlenen hakem seminerlerinde eğitim vermişlerdir. Filistinli hakemlere, hem eğitim vermişler, hem sınav yapmışlardır. İlerleyen yıllarda ulusal ve uluslararası hakemlerimiz artacak, ülkemizi tüm dünyada şimdiki gibi başarı ile temsil edeceklerdir.

Türkiye Faal Ornitoloji Hakemleri Derneği Başkanı

Oğuz ÖZKAYA

COM: Confederation Ornithologique Mondiale

OMJ: Ornithologique Mondiale de Judges

Başa dön